0
Your Cart

ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับ “การเริ่มต้นชีวิตคู่” คือ?

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้น #ชีวิตคู่ คือ 28-32 ปี ถือเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยความฝันและเรี่ยวแรง

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

ผ่านการลองผิดถูกมาจนเกิดตะกอนของประสบการณ์ และความคิด ความอ่านของตัวเอง และผู้อื่น จนถึงระดับที่สามารถนำพาชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้ดีขึ้น

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

และนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

1.เพราะคนวัยนี้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จะส่งต่อเรื่องความเข้าใจในความสัมพันธ์มากกว่าช่วงวัย 20 ต้นๆ

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

2.เพราะคนวัยนี้โตพอที่จะรู้เท่าทันความคิด และความรู้สึกของตัวเองว่าเข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งได้จริงหรือเป็นแค่ความลุ่มหลง

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่
  1. เพราะคนวัยนี้ได้เลือกเส้นทางชีวิตที่ตัวเองต้องการแล้ว และเริ่มมีความรับผิดชอบต่อเรื่องต่างๆ
อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

4.เพราะคนวัยนี้จะมีคาแรคเตอร์ที่ถูกหล่อหลอมจนแข็งแกร่ง กำลังวังชาดีทั้งวุฒิภาวะทางความคิด และอารมณ์

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่
  1. เพราะคนวัยนี้ริ่มมีความมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่ง
อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

6.เพราะคนวัยนี้สามารถปรับตัวทั้งในเชิง นิสัย ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ให้เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตคู่

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

7.เพราะคนวัยนี้มีแนวโน้มที่เราจะโฟกัสในสิ่งที่สนใจอย่างจริงจัง และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้มากกว่าเดิม

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

ดังนั้นการหาใครสักคนมาเป็นชีวิตคู่ควรหาในช่วงวัยนี้ เพราะถ้าหลังจากวัย 30 ปีแล้ว บุคลิกภาพของเรามันก็ยากจะเปลี่ยนแปลง เพราะปัจจัยภายในร่างกายของเราอย่างยีน มันเริ่มจะหยุดนิ่งแล้ว ทำให้บุคลิกภาพเรามันเริ่มจะ ‘นิ่ง’ และไม่เปลี่ยนตามไป หรือแม้แต่เรื่องการฟังเพลงวัยนี้จะไม่พยายามหาเพลงแนวใหม่ๆ มาฟังอีกแล้ว โดยจะยึดกับแนวเพลงเดิมที่ตัวเองคุ้นชินมากกว่า

อายุที่เหมาะสร้างชีวิตคู่

#ZAZIO #ซาซิโอ #เสื้อยืดคอกลม #กางเกงขายาว #เสื้อยืดคอวี #Minimalist